Bokningsvillkor

Betalning av anmälan sker direkt i anmälningssportalen Raceid.

Återbetalning av startavgift kan ske efter uppvisat läkarintyg.

Integritetspolicy

Gotland Gravel använder dina personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi samlar inte in mer information än vad som behövs, vi har inte kvar information längre än nödvändigt och vi använder inte dina personuppgifter till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

För att delta i Gotland Gravel krävs det att du samtycker till våra villkor.

För att kunna administrera din anmälan, hantera dina resultat och hålla dig informerad kommer vi att hantera och behandla dina personuppgifter enligt följande:

 

– Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick till alla som anmält sig.
– Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.
– Personuppgifter såsom namn, hemort, resultat och även fotografier och videos i vilka du förekommer, kan komma att publiceras på vår hemsida, i sociala medier och i annan marknadsföring av loppet. 

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på vår hemsida och i andra publika sammanhang. Meddelande oss då om detta. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken. Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

Försäkring

Genom att Gotland Gravel är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet ingår en försäkring i startavgiften.

Det försäkringsskyddet är begränsat.

Den ingående försäkringen täcker inte eventuell förlust eller skada på egendom. Avseende utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller annan separat försäkring vid ditt försäkringsbolag.

Då allt deltagande sker på egen risk kan det finnas anledning att se över ditt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.